โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต | Playingcard ไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
1480838845