ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาบุคลากรจากภายนอก เพื่อนำมาทดแทนพนักงานเข้าดำรงตำแหน่งส่วนต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ เพื่อจ้างเป็นพนักงานประจำ จำนวน 4 อัตรา และประกาศรับสมัครในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ใบสมัคร 28 ก.พ. 2563 123 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (1288 downloads)
หนังสือรับรองเข้าทำงาน 28 ก.พ. 2563 54 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (715 downloads)
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน 28 ก.พ. 2563 7 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (1483 downloads)