รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
casino1
ไพ่มวยไทย

บริการของเรา

มืออาชีพ ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

งานบริการด้านสิ่งพิมพ์

ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

News Update

ALL NEWS UPDATE

การเปรียบเทียบไพ่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย (โรงงานไพ่ผลิต) กับไพ่ผิดกฎหมาย (ไพ่เถื่อน)

9 มีนาคม 2564 09:36:16 น.

READ MORE

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

3 มีนาคม 2564 10:57:00 น.

READ MORE

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกมวยไทยชาย-หญิง

22 กุมภาพันธ์ 2564 15:59:53 น.

READ MORE

ฝ่ายบังคับคดี(NPA)เปิดประมูลขายทรัพย์ทั่วประเทศครั้งที่ 4/2564 ณ สพนักงานใหญ่ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

21 มกราคม 2564 13:38:09 น.

READ MORE
VIEW ALL

การแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

READ MORE

ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

READ MORE

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

READ MORE

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับรางวัล 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น" และ “รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น"

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับรางวัล 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น" และ “รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น"

READ MORE

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้ศึกษาดูงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

READ MORE

โครงการ "โรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด"

READ MORE

โครงการสติ๊กเกอร์แทนความห่วงใย โรงงานไพ่เพื่อสังคม

READ MORE
VIEW ALL
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์
 • w334-2564.pdf
  วันที่ประกาศ 2 มี.ค. 2564
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 52
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w4228-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 24 ธ.ค. 2563
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 233
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง V.G.GOLD-111
 • w4053-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 11 พ.ย. 2563
  ขนาด 7 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 227
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.-222 ลงเว็บไซต์
 • w4030-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 9 พ.ย. 2563
  ขนาด 7 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 218
ร่างขอบเขตของงาน ราคากลาง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 3037-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 3 พ.ย. 2563
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 241
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และการจัดทำราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 895-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 30 ก.ค. 2563
  ขนาด 10 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 356
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และการจัดทำราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการสัมมนาประจำปี 2563 (Work for Digital Transfrom) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 881-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 24 ก.ค. 2563
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 311
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง V.G.GOLD-111
 • w314-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 11 มี.ค. 2563
  ขนาด 6 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 358
VIEW ALL

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนกำหนดสอบสัมภาษณ์

20 เมษายน 2564 09:05:53 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

2 เมษายน 2564 13:56:32 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

5 มีนาคม 2564 16:31:53 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564 16:55:20 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง พนักงานทดลองปฏิบัติงาน

8 พฤษภาคม 2563 13:54:15 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

27 มีนาคม 2563 12:14:36 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

17 มีนาคม 2563 14:04:06 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

11 มีนาคม 2563 21:19:56 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครพนักงาน

27 กุมภาพันธ์ 2563 16:05:12 น.

READ MORE
VIEW ALL

Knowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

การพิมพ์แบบพ่นหมึก/อิ้งเจ็ท

READ MORE

ประเภทของ INKJET

READ MORE

เส้นทางสู่เป้าหมาย Digital Printing Solution

READ MORE

การพิมพ์ (ซิลค์) สกรีน (Silkscreen Printing)

READ MORE

เรื่องน่ารู้ การพิมพ์ออฟเซ็ท

READ MORE

เรื่องน่ารู้ การพิมพ์ดิจิตอล

READ MORE

เรื่องน่ารู้ ระบบสี CMYK ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์

READ MORE

เรื่องน่ารู้ สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ปัจจุบันเทคโนโลยีปลอดการปลอมแปลงเริ่มเข้ามามีบทบาทในสิ่งพิมพ์หลายประเภทมากขึ้น

READ MORE

สิ่งพิมพ์ปลอการปลอมแปลง

การพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงหรือในบางครั้งเรียกว่าสิ่งพิมพ์ต่อต้านการปลอมแปลง (Security Printing)...

READ MORE

สิ่งพิมพ์ทั่วไป

READ MORE

ผลิตภัณฑ์ ไพ่ที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึก ไพ่มวยไทย คือผลิตภัณฑ์ไพ่กระดาษชุดพิเศษจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยชุดนี้พิมพ์ 4 สี รูปคนจริง จำนวน 52 ใบต่อชุด....

READ MORE

ผลิตภัณฑ์ ไพ่ป๊อก

ไพ่ป๊อก หรือเรียกทั่วไปว่า ไพ่ ทำจากแผ่นพลาสติกหรือกระดาษแข็งขนาดประมาณฝ่ามือใช้เพื่อเล่นเกมไพ่....

READ MORE
VIEW ALL
Playingcard
Playingcard

สารจากผู้บริหาร

เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Read More

Playingcard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม