นโยบายด้านลูกค้าและตลาด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายด้านลูกค้าและตลาดของโรงงานไพ่ 6 พ.ค. 2565 2 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (39 downloads)
กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ (Customer Service Charter และ Service Standard) โรงงานไพ่ กรทมสรรพสามิต 28 ก.ย. 2564 4 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (144 downloads)