แผนปฏิบัติการประจำปี

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 63 29 เม.ย. 2565 217 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (300 downloads)
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก) 16 มิ.ย. 2563 114 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (724 downloads)
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 5 ต.ค. 2563 2 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (1238 downloads)
รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำหรับปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) 16 มิ.ย. 2563 29 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (635 downloads)
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562 16 มิ.ย. 2563 70 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (216 downloads)
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก) 16 มิ.ย. 2563 76 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (245 downloads)
แผนปฏิบัติการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2562 9 ส.ค. 2561 4 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (2223 downloads)
แผนวิสาหกิจประจำปี 2559-2563 (ทบทวบ ประจำปี 2562 -2563) 9 ส.ค. 2561 11 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (1810 downloads)
แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ ปี 2561 21 พ.ย. 2560 1 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (12913 downloads)
แผนวิสาหกิจประจำปี 2561-2564 21 พ.ย. 2560 6 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (2072 downloads)