ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

แผนปฏิบัติการประจำปี

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แผนปฏิบัติการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 13 พ.ค. 2564 484 KB 0
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2564-2568 13 พ.ค. 2564 84 KB 3
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก) 29 เม.ย. 2564 95 KB 0
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 29 เม.ย. 2564 982 KB 14
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 63 29 เม.ย. 2564 217 KB 0
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก) 16 มิ.ย. 2563 114 KB 0
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 5 ต.ค. 2563 2 MB 459
รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำหรับปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) 16 มิ.ย. 2563 29 MB 337
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562 16 มิ.ย. 2563 70 KB 0
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก) 16 มิ.ย. 2563 76 KB 1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม