ข่าวสารกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
กรองข้อมูล

2 พฤษภาคม 2561

ขอมากเกินไปหรือเปล่า

วันนี้ให้อ่านเรื่องง่ายๆ ครับ แต่เป็นเรื่องที่กฏหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

83 ครั้ง

2 พฤษภาคม 2561

ดูอย่างเดียวนะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับ นอกจากการเปิดเผยทั้งหมด หรือไม่เปิดเผยแล้วกรรมการวินิจฉัย ฯ ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิทำอะไรได้อีก

48 ครั้ง

2 พฤษภาคม 2561

อยากรู้ว่ามีกี่คน

บุคคลภายนอกที่เป็นประชาชนทั่วไปก็ขอข้อมูลข่าวสารที่เป็นของราชการได้ครับ

41 ครั้ง

2 พฤษภาคม 2561

ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร

เรื่องนี้เจ้าของเรื่องป่วยเข้ารักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์

31 ครั้ง

2 พฤษภาคม 2561

ฉันยังไม่อนุญาต

เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิขอสำเนาเอกสารเพื่อไปพิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าของบ้านได้อีกเรื่องหนึ่งครับ

65 ครั้ง

10 ตุลาคม 2560

ทำไมถนนวุ่นวายจัง

เคยสังเกตไหมครับว่าการเดินทางไปทำงานของท่านการจราจรติดขัดมาก และเขาจัดเส้นทางการเดินรถอย่างไร ทำไมจัดอย่างนั้น ?

141 ครั้ง

10 ตุลาคม 2560

ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว

เรื่องนี้ดีมากๆ ครับ ประชาชนจะได้รู้ว่าถ้าจะมีส่วนร่วมการดูแลชุมชน และถ้าตนเองเดือนร้อนก็ไม่ต้องนิ่งเฉยอยู่

58 ครั้ง

10 ตุลาคม 2560

อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน

ผู้อุทธรณ์ท่านนี้ต้องการทราบว่าบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาท่านทำงานอย่างไรค่าตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่

55 ครั้ง

9 ตุลาคม 2560

บทความเรื่อง เกือบไม่ได้บำนาญ

เดือนนี้ก็เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วครับ หลายท่านก็เตรียมเกษีณอายุราชการแล้วเพราะเหตุอะไร จึงจะไม่ได้รับบำนาญ

73 ครั้ง

9 ตุลาคม 2560

บทความเรื่อง ตรวจกันบ้างหรือเปล่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในฐานะผู้บริโภค

866 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

74 ครั้ง

23 มิถุนายน 2560

บทความเรื่อง ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

56 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม