ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

อบรม "การสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน"

 

         นายภูมิจิตต์ พงษ์พันงาม ผู้อำนวยโรงงานไพ่ คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมการสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์โรงงานไพ่

วันที่ 9 มกราคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

6 กรกฎาคม 2560

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรสามิต เนื่องใน ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

18 ครั้ง

7 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสัง...

โรงงานไพ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้โรงงานไพ่เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

17 ครั้ง

7 กรกฎาคม 2560

อบรม ระเบียบงานสาระบรรณ

ข่าวสารจากโรงพิมพ์ตำรวจ

15 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการปลูกป่าชายเลน

22 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม