ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ศึกษาดูงาน ณ สถานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


        โรงงานไพ่ร่วมศึกษาดูงาน ณ สถานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อการสร้างจิตสาธารณะในการต่อต้านการทุจริตให้องค์กร

 

วันที่ 9 มกราคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

8 กรกฎาคม 2560

การอบรมหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส"

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามตามแนวนโยบายการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and transparency assessment) ของหน่วยงานภาครัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

19 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

งานเลี้ยงปีใหม่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

40 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำกรม และอวยพรปีใหม่ 2556

ผู็อำนวยการโรงงานไพ่และพนักงานไหว้สิ่งศักดิ์ประจำกรม และรับมอบกระเช้าจากพนักงานเนื่องในวันปีใหม่

14 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2560

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต

แสดงความยินดี นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต วันที่ 1 ตุลาคม 2552

20 ครั้ง

9 กรกฎาคม 2560

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 โดยได้มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง

45 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม