ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 237 ครั้ง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตและ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ในการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์

             29 มีนาคม 2561 – โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตและ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ในการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย

             นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โรงงานไพ่และโรงงานยาสูบจึงได้เห็นชอบร่วมกันที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันโรงงานไพ่นั้นมีระบบการพิมพ์แบบป้อนแผ่น (Offset) เป็นหลัก ในขณะที่โรงงานยาสูบนั้นมีเทคโนโลยีในการพิมพ์แบบป้อนม้วน (Gravure) ซึ่งมีความทันสมัย ดังนั้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเติมเต็มศักยภาพในด้านการพิมพ์ของทั้งสองหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรรมในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มกำลังการผลิตและเสริมสร้างรูปแบบงานพิมพ์ให้ครอบคลุมตามความต้องการของกรมสรรพสามิต เป็นการใช้ทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 2 เมษายน 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

29 มกราคม 2561

20 มิถุนายน 2561

กิจกรรม วันความปลอดภัยในการทำงาน และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรม วันความปลอดภัยในการทำงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

53 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม