ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 215 ครั้ง

โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตรระหว่างการเคหะแห่งชาติและโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

             

          โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จับมือร่วมกับการเคหะแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำโดยนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ในฐานะประธานกรรมการโรงงานไพ่ นายภูมิจิตติ์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ และนางมณี วงษ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตรร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุมการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารงานให้มีศักยภาพสอดรับกับนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนเเละสร้างมูลค่าเพิ่มนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 เมษายน 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม