ข่าวสารกิจกรรม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

icon
ข่าวสารกิจกรรม
| จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง

โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตรระหว่างการเคหะแห่งชาติและโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

             

          โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จับมือร่วมกับการเคหะแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำโดยนายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ในฐานะประธานกรรมการโรงงานไพ่ นายภูมิจิตติ์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ และนางมณี วงษ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตรร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุมการเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับการบริหารงานให้มีศักยภาพสอดรับกับนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนเเละสร้างมูลค่าเพิ่มนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 เมษายน 2561

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

20 มิถุนายน 2561

กิจกรรม วันความปลอดภัยในการทำงาน และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรม วันความปลอดภัยในการทำงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

95 ครั้ง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม