ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2563 20 พ.ย. 2562 859 KB 104
นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2563 20 พ.ย. 2562 2 MB 122
แผนปฏิบัติงานความเสี่ยง ปี 2563 20 พ.ย. 2562 86 KB 121
นโยบายและปรัชญาการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561 664 KB 243
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561 2 MB 314
นโยบายการควบคุมภายใน โรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561 638 KB 232
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 11 ก.ย. 2561 4 MB 297
แผนงาน/โครงการ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 27 มิ.ย. 2561 97 KB 266
คำสั่งโรงงานไพ่ ที่ 97/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงโรงงานไพ่ 25 พ.ค. 2561 2 MB 368
คำสั่งโรงงานไพ่ ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 19 ม.ค. 2561 9 MB 227

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม