นายภูมิจิตต์ พงษ์พันงาม ผู้อำนวยโรงงานไพ่ คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมการสร้างความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์โรงงานไพ่

วันที่ 9 มกราคม 2561

อัลบั้มรูปภาพ