โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรม “CG DAY” โดยมีกิจกรรม การบรรยาย เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ และจริยธรรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ ITA” บรรยายโดย นายอุทิศ บัวศรี พร้อมทั้งชมป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับ ITA และ CG และเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงของรางวัล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์โรงงานไพ่

วันที่ 29 มกราคม 2561

อัลบั้มรูปภาพ